Gratis 3 tilbud på billig forsikring
Billig tilbud

3 tilbud på forsikring – Gratis og uforpligtende

På 3forsikringstilbud.dk kan vi opstøve 3 utrolig gode forsikringsmand estimater på for eks. ejerskifteforsikring, afbestillingsforsikring, arbejdsløshedsforsikring eller bådforsikring. i dit nabolag kan fine rutinerede forsikringsselskaber såvel sende 3 tilbud på forsikring som udføre bilforsikring. Få op til 3 eminente tilbud fra en ekspert, der vil klare dine forsikringsønsker i din kommune.

Skal man selv opsige en bilforsikring ved salg af bilen? Det kan være spørgsmålet, når man søger efter en forsikringsmand. Vore partnere sætter en super pris på din forsikringsopgave, hvorpå du frit kan udse dig det bedst egnede tilbud. Har du ikke kræfter til at løse opgaver som arbejdsløshedsforsikring, ulykkesforsikring eller ejerskifteforsikring, så indhent med glæde tre ideelle kanontilbud.

Spar 27-41% på en forsikring med 3 gratis tilbud

Bruno Christophersen, Fyn: Vores husstand bestilte samme dag tre skarpe tilbud på en bådforsikring på Fyn. Det var en let og overskuelig opgave. Sådan kan du acceptere et af tilbuddene og få 27-41 pct i reel rabat på den oprettede forsikringsopgave. På 3forsikringstilbud.dk indestår vi for, at samtlige vore tilknyttede partnere lever op til forventningerne og udfører forsikringsservice af højeste kvalitet, og vore medarbejdere følger selvfølgelig op på resultatet af den afleverede sag.

Hvorfor forsikring?

Velfærdsstaten sikrer sine borgere mod indkomstbortfald (helt eller delvist) ved hjælp af folkepension, invalidepension, arbejdsløshedsunderstøttelse og kontanthjælp. I vidt omfang kan borgerne supplerende sikre sig mod sådant indkomstbortfald ved private forsikringer. Der er således et nært forhold mellem de offentlige ydelser og forsikringsprodukterne. Det gælder også med hensyn til de typiske skadesforsikringsprodukter.

Eksisterede der for eksempel ikke privat brandforsikring eller familieforsikring, ville velfærdsstaten økonomisk skulle træde til, når borgerens velfærd krakelerede, fordi hjemmet med alt indbo brændte, eller alt af værdi blev stjålet. Staten ville økonomisk være nødt til at træde til eller alternativt selv udvikle instrumenter, som kunne afbøde det økonomiske tab på samme måde, som det private forsikringsvæsen gør i dag.

I virkeligheden kan man opfatte staten som et stort forsikringsselskab, der på væsentlige områder søger at sikre borgerne mod indkomstbortfald og visse velfærdstruende formuetab. Der er naturligvis stor forskel på dette “selskab” og de private forsikringsselskaber.

Eksempel på forsikringssag

I en annonce om byggetryghedsforsikring var det anført, at forsikringen dækkede mod ‘skade’ som følge af materialefejl mv. Under henvisning til annoncen krævede en forsikringstager erstatning for materialefejl mv. Selskabet nægtede at betale erstatning under henvisning til, at forsikringen ifølge vilkårene kun dækkede »bygningsskade« som følge af materialefejl mv. – Ankenævnet fandt, at forsikringstageren efter annoncens ordlyd havde haft føje til at gå ud fra, at forsikringen dækkede enhver materialefejl mv., og gav således forsikringstageren medhold.

Forsikringstagerens tilbud bliver bindende for ham, når det kommer til selskabets kundskab, og kan altså som hovedregel ikke kaldes tilbage efter dette tidspunkt, jfr. Aftaleloven § 7. Ifølge den tidligere lov om Statsanstalten for Livsforsikring § 25, var det reglen, at forsikringstageren til enhver tid kunne træde tilbage fra en aftale om livsforsikring. Dette betød, at forsikringstageren ikke var bundet af sit tilbud. § 25 i lov om Statsanstalten for Livsforsikring kunne for så vidt siges at indeholde en undtagelse fra den almindelige regel om, at tilbud er bindende. De private selskaber valgte frivilligt at følge den regel, der gjaldt for Statsanstalten for Livsforsikring. Selv om § 25 i den tidligere lov om Statsanstalten for Livsforsikring nu er ophævet, må denne ordning nu antages at gælde for såvel Statsanstalten for Livsforsikring som for andre selskaber. Under særlige omstændigheder må et tilbud om tegning af forsikring kunne kaldes tilbage efter at det er kommet til selskabets kundskab i medfør af grundsætningen i Aftaleloven § 39.

One thought on “3 tilbud på forsikring – Gratis og uforpligtende

Comments are closed.