Flyttefirma flytte tilbud
Billig flyttefirma

Bilens rolle i flyttefirma branchen

Bestil tre fordelagtige tilbud fra lokale kvalitetssikrede flytte firmaer i Svendborg, som meget gerne vil flytte dit indbo. Flyttefirma virksomhederne konkurrerer ikke alene på prisen men ligeledes på, om firmaerne har plads i kalenderen til at komme præcis den dato der passer i dit tidsskema, om du kan låne flyttekasser osv..

Indrøm det bare – at flytte store møbler og andre uhåndterbare genstande er træls – det tager timer og det kan i virkeligheden være farligt. Du kan lædere rygsøjlen eller andre parter af din krop, såfremt du selv starter på at flytte tunge genstande. Der er også risiko for at nogen vælter indbo så de splindres i 1.000 stykker. Løsningen er selvsagt at bestille et professionelt flyttefirma fra Kolding, som er uddannet i at løfte tunge ejendele og i at undgå at tabe ting. Så er han også, som følge af sin brede erfaring, langt mere kompetent end dig.

2 mænd og en flyttebil

Ved en lille flytning sender et flyttefirma almindeligvis 2 mænd og en flyttebil. I tilfælde af større flytninger kan der indsættes både flere flyttemænd og flere og større lastvogne. Vores godkendte samarbejdspartnere har lastvogne til alle formål fra 2 til 93 m3.

Såfremt du skal flytte, kan du sagtens overdrage hele jobbet til vores flyttefirmaer. Du bestemmer selv, hvor meget arbejde de skal gøre. Slap af og bed flyttefirma folkene lave hele arbejdet, således at du kan flytte ind i dit nye hjem, opsat og klart.

Dør-til-dør transport

Fra Danmark trådte ind i EF ændrede situationen sig. Nyorienteringen af udenrigshandlen mod syd, den stigende vægt på dør-til-dør transport af forbrugsvarer og lignende. Iikke mindst det lettede låg på tilladelseskrukken gav lastbilen et nyt gennembrud. I denne periode var den teknologiske fornyelse i flyttefirma branchen derimod formodentlig mindre afgørende.

Flyttefirma branchens omfang og struktur

Denne udvikling medførte en mangedobling af flyttemandserhvervets omfang. Efter det første gennembrud stod man med ca. 130 flyttevogne. Da det andet gennembrud var til ende, var tallet oppe på 250-300, og det steg kun til ca. 400 først i halvfjerdserne. Men alene i årene 1973- 75 blev det mere end fordoblet, og siden fortsatte det med at stige til vel ca. 2.500 i 1988.

Undervejs blev branchen forvandlet. I trediverne var flyttemændene en ret lukket kreds, hvor firmaer med 3-6 biler spillede en central rolle. De selvkørende flyttemænd med kun en bil rådede over en mindre del af den samlede bilpark. Den store forøgelse af antallet af flyttemænd 1945-50 gjorde imidlertid branchen til et erhverv stærkt præget af selvkørere. l de følgende par årtier skete der så en langsom udvikling hen mod mellemstore firmaer med 2-3 biler og i mindre grad mod større. Under branchens tredje gennembrud blev det de store, der vandt frem. Alligevel var der gennem hele flyttefirma udviklingen en ret lille kreds af større flyttemænd, som var toneangivende.

5-10 store flyttefirmaer

I trediverne var de det simpelthen i kraft af, at de sad på det meste af flyttefirma vognparken. I halvtredserne og tresserne forhindrede tilladelsessystemet til dels dannelsen af store bilflåder. En 5-10 flyttemænd havde så den store indflydelse ved i stedet at sidde på godset og lade andre køre for sig. Fra 1975 og frem kom de store atter til at tegne sig for en afgørende del af vognparken, men til gengæld var flyttefirma kredsen blevet mindre eksklusiv. branchens organisering branchens organisering følger en anden udvikling. Allerede i den første fase kom TAU som et direkte svar på pres fra det nazistiske Tyskland. Og da TAU blev lukket ned, gav den kaotiske situation for branchen sidst i fyrrerne grund nok til at stifte en ny forening: EDF.

EDF fik fra begyndelsen kun et ret lille råderum. En egentlig flyttefirma arbejdsgiverorganisation blev den aldrig, og både kontakten til myndighederne. Den direkte indflydelse på de vigtige uddelinger af tilladelser lå hos hovedorganisationen VDL. I begyndelsen havde EDF især fastlæggelsen af de faste priser som arbejdsområde, og desuden arbejdede lederne fint sammen med VDL. Det var nok til at sikre en solid opbakning fra flyttemændene. Men fra midten af halvtredserne gik denne indre og ydre ro i stigende grad fløjten.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *