3 tilbud på billig advokat Slagelse
Billig advokat

Spar op til 20% på en billig advokat i Slagelse

Reguleringen af ægteskab

Som nævnt under advokat er ægteskabet reguleret i lovgivningen. Efter en række ændringer er Ægteskabsloven  offentliggjort som Lovbekendtgørelse nr. 1052 af 12. november 2012 om indgåelse og opløsning af ægteskab. Loven indeholder, som titlen angiver, en række regler om indgåelse af ægteskab, herunder om, hvem der kan blive gift med hinanden, og om betingelser i øvrigt. Loven indeholder tillige regler om separation og skilsmisse. Herunder betingelser derfor, og om visse virkninger i forbindelse med separation og skilsmisse, fx regler om eventuelle advokat tilbud ægtefællebidrag. Derimod er de formueretlige virkninger af ægteskab ikke omfattet af ægteskabsloven.

Disse er reguleret i lov om ægteskabets retsvirkninger. Loven trådte oprindelig i kraft tilbage i 1925, og den er efter en lang række ændringer senest bekendtgjort som lovbekendtgørelse nr. 1053 af 12. november 2012. Ved ophør af ægteskab vil der typisk skulle foretages et skifte mellem ægtefælleme. I en række andre sammenhænge i øvrigt kan ægteskabet have betydning. Det gælder fx i skatteretten, herunder gensidig subsidiær hæftelse for den anden ægtefælles skat i opkrævningslovens § 12, ved bo- og gaveafgifter og i den sociale lovgivning. Ægteskab kan indgås ved en såkaldt borgerlig eller kirkelig vielse.

Sidstnævnte kan ske i en kirke eller ved andet anerkendt trossamfund. Opløsning af ægteskab sker som udgangspunkt ved statsforvaltningen. I tilfælde af uenighed mellem parterne må sagen, hvis der ikke kan opnås enighed, henvises til domstolene og advokat hjælpen.

Tjen penge på udlejning af værelse

Hvis udlejer kun har ejet ejendommen i en del af året, sker der en forholdsmæssig reduktion af den skattefri bundgrænse. Skattepligtig lejeindtægt ved værelseudlejning medregnes til ejerens kapitalindkomst,  forudsat at han selv bor i ejendommen. Der skal altså ikke betales AM-bidrag af lejeindtægten. Udlejere af værelser i egen bolig kan i stedet for det standardiserede bundfradrag (2/3-reglen) vælge at anvende følgende advokat regnskabsmæssige metode. Ved denne metode indtægtsfører man hele lejeindtægten med fradrag af de udgifter, der er forbundet med udlejningen. Husk også at få 3 tilbud på gulvafslibning ved fraflytning af lejligheden.

Hvis man en gang har valgt den regnskabsmæssige  metode, kan man ikke skifte til det standardiserede bundfradrag. Man kan derimod godt skifte fra standardiseret bundfradrag til regnskabsmæssig metode. Man kan ikke anvende virksomhedsordningen ved udlejning af værelser i sin bolig, idet værelseudlejning, hvor ejeren selv bor i ejendommen, ikke betragtes som erhvervsmæssig virksomhed.

Få 3 gratis tilbud på en billig advokat

I dag ordner advokaten fra Slagelse selv hovedparten af arbejdet på sin laptop og det har resulteret i lavere priser på advokatrådgivning. Konkurrencen på området er også blevet væsentlig større, idet internettet har gjort det lettere at finde, indgå aftale og kommunikere med de bedste advokatfirmaer, uanset hvor i landet de pågældende bor (også i Slagelse). De fleste advokater opererer med faste timepriser på sager, som kan ordnes efter en skemalagt og foruddefineret opskrift, som fx stiftelse af selskaber, skilsmisser osv. Advokater i Slagelse kan hjælpe med rigtig mange sager, lige fra små private anliggender til større erhvervsmæssige kontrakter. En advokat kan være temmelig dyr, men man skal huske at se udgiften som en investering – målt i enten tid eller penge.

Advokatrådgivning behøver således ikke at koste en million og måske kan dit anliggende løses på ganske kort tid. Indtast din Slagelse advokat opgave i online formularen nu og få 3 godkendte tilbud fra kompetente advokater.

One thought on “Spar op til 20% på en billig advokat i Slagelse

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *